Làm đăng ký kết hôn giả

Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả

Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả uy tín tại HCM, Hà Nội

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, nhiều cặp nam nữ chưa rõ dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả như thế nào để đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả.

 

Làm đăng ký kết hôn giả

 

Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả theo quy định pháp luật

1. Điều kiện kết hôn giả

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: 

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Làm đăng ký kết hôn giả

 

2. Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định pháp luật

Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp cấm kết hôn bao gồm: 

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

 

Làm đăng ký kết hôn giả

3. Đăng ký kết hôn

Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về hướng dẫn đăng ký kết hôn quy định: 

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

4. Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn

Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn được thực hiện dựa trên mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi(3):……………………………………………………………

Thông tin Bên nữ

Bên nam

Họ, chữ đệm, tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi cư trú (4)    
Giấy tờ tùy thân(5)    
Kết hôn lần thứ mấy    

      

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                              ….…., ngày ……….…tháng ………… năm……………

 

 

 

 

 

 

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

………………………………

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

………………………………

Chú thích:

(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.

(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.

(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).

Làm đăng ký kết hôn giả

4. Nơi làm đăng ký kết hôn giả

Nơi đăng ký kết hôn được quy định trong Nghị định 123/2015, cụ thể:

Điều 18: Đăng ký kết hôn giả

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

2. Người yêu cu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ đăng ký kết hôn gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; hai bên nam, nữ có thể sử dụng 01 Tờ khai chung;

b) Giấy tờ do cơ quan có thẩquyền của nước láng giềng cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận công dân nước láng giềng hiện tại là người không có vợ hoặc không có chng;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng ging.

Thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn giả

Đối với nam nữ công dân Việt Nam đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là UBND cấp xã của một trong hai bên nam nữ. (Điều 17 Luật Hộ tịch 2014)

UBND cấp huyện có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn cho các đối tượng sau:

– Công dân Việt Nam với người nước ngoài;

– Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

– Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài

(Điều 37 Luật Hộ tịch 2014)

Làm đăng ký kết hôn giả

5. Hồ sơ đăng ký kết hôn- Dịch vụ làm giấy đăng ký hôn giả

Hồ sơ đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch, bao gồm: 

Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn giả

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

2. Trường hợp người yêu cầđăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.

 

Làm đăng ký kết hôn giả

 

6. Làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài đang cư trú

Cần chuẩn bị những giấy tờ sau: giấy thông hành, thẻ cư trú, thẻ thường trú hoặc tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú. Đối với các bản sao, nếu đương sự không có điều kiện để kịp chứng nhận sao y hợp lệ thì có thể xuất trình bản chính khi nộp bản copy để đối chiếu.

Khi đã chuẩn bị đủ bộ hồ sơ, một trong hai bên vợ hoặc chồng sẽ đến nộp trực tiếp tại ủy ban nhân dân phường xã (theo quy định mới), nơi công dân đó đang thường trú. Thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn là 25 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Việc phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp để làm rõ nhân thân và sự tự nguyện kết hôn, mức độ hiểu nhau của hai bên. Thủ tục sẽ được tiến hành trong vòng 15 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Nếu có yêu cầu xác minh thông tin từ Sở Tư pháp đến các cơ quan công an, thời hạn giải quyết kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Sau khi phỏng vấn, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, ý kiến của cơ quan công an, Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết việc đăng ký kết hôn cho UBND tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản từ Sở Tư pháp, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận kết hôn và trả lại cho Sở Tư pháp để tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

Trên đây là bài viết tư vấn của bộ phận tư vấn của chúng tôi về dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả. Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ. 

 

Làm đăng ký kết hôn giả

 

Chúng tôi chuyên hỗ trợ giấy tờ giả các loại để quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ xin việc, hồ sơ xuất khẩu lao động. Bộ hồ sơ trọn gói bao gồm: chứng minh nhân dân giả phôtô công chứng, sổ hộ khẩu giả photo công chứng, làm bằng đại học, sơ yếu lý lịch gia đình, giấy khám sức khỏe giả và giấy khai sinh giả, làm đăng ký kết hôn giả.

 

Làm đăng ký kết hôn giả

 

BẠN CẦN TƯ VẤN MUA GIẤY TỜ?

Đừng ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi! Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn tất cả các loại giấy tờ giả phù hợp với nhu cầu và túi tiền của các bạn.

Cam kết chất lượng

Các loại bằng cấp và giấy tờ  đều làm 100% bằng phôi thật.

Chữ ký, mộc giáp lai, tem phản quang chống hàng giả đều là ký tay, đóng mộc thật, dán tem thật chứ không phải hàng dùng máy in kém chất lượng để in lên như một số nơi.

Cam kết bao xin việc làm nếu bạn có đủ kỹ năng nghề nghiệp. Bằng lái xe giả bao đi đường an tâm sử dụng.

Vì sao nên làm giấy tờ, bằng cấp?

Các bạn đã có kỹ năng nghề nghiệp nhưng vì nhiều lý do không theo học và có bằng cấp chính thống được. Các bạn cần thăng tiến trong công việc đòi hỏi phải nâng bằng cấp nhưng học tiếp vô cùng tốn tiền bạc và thời gian. Các bạn cần một tấm bằng lái xe để vi vu trên đường.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến làm bằng cấp giấy tờ giả, hãy liên hệ ngay với chúng tôi! Chúng tôi luôn sẵn sàn tư vấn miễn phí cho quý khách hàng.

Hình thức giao dịch khi làm đăng ký kết hôn giả

Quý khách hàng liên hệ với chung tôi thông qua số điện thoại Hotline hoặc Zalo :0902 009 664. Nhân viên của chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho quý khách hàng một cách đầy đủ và chi tiết về các loại giấy tờ quý khách cần làm. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ tiến hàng làm giả. Sau đó giao hàng tận tay cho quý khách, quý khách kiểm tra hàng đúng như ý thì thanh toán tiền.

Thời gian làm đăng ký kết hôn giả

Thời gian làm giả các giấy tờ của quý khách hàng phù thuộc vào độ phức tạp của từng loại giấy tờ. Thường sẽ mất từ 1 ngày đến 5 ngày làm việc.

Dịch vụ làm đăng ký kết hôn giả chuyên nghiệp uy tín

Với nhiều năm kinh nghiệp làm giả các loại văn bản, giấy tờ làm đăng ký kết hôn giả chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ chất lượng nhất cho quý khách hàng.

Dịch vụ làm các loại giấy tờ giả khác

Ngoài các giấy tờ nêu trên, chúng tôi còn nhận làm các loại giấy tờ giả khác theo yêu cầu của quý khách hàng. Ví dụ như: biên lai học phí giả, giấy xác nhận sinh viên giả, thẻ sinh viên giả, giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự giả, giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy nhập viện, giấy xuất viện, giấy chứng nhận tâm thần, giấy xét nghiệm ADN..