Địa điểm làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân tại HCM

Làm căn cước công dân tại thành phố HCM người dân trực tiếp đến Phòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Công an HCM ở địa chỉ Số 2 Lê Thánh Tôn, phường 1, quận 1. Cách điền thông tin vào đơn.

Địa điểm làm chứng minh nhân dân tại Hải Phòng
Dịch vụ Làm Bằng, làm cccd giả, nhận làm CMND lấy ngay trong ngày

Công dân kê khai thông tin gồm:

  • Các mục: Họ tên, Giới tính, Tên gọi khác (nếu có), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Quê quán, Dân tộc, Tôn giáo, Nơi thường trú: Ghi đúng theo thông tin trên sổ hộ khẩu.
  • Số CMND đã được cấp, ngày cấp và nơi cấp: Ghi theo thông tin trên CMND cũ, trường hợp cấp CMND lần đầu thì để trống.
  • Họ tên cha và họ tên mẹ: Ghi theo thông tin trên giấy khai sinh.
  • Số đăng ký thường trú: nằm ở trang đầu tiên sổ hộ khẩu.
  • Họ tên người ký và ký ngày: xem ở phần ký tên đóng dấu của cán bộ ở trang có tên Công dân trong sổ hộ khẩu.

Phần ghi lý do cấp CMND:

  • Trường hợp cấp CMND mới lần đầu: Cấp mới lần đầu.
  • Trường hợp đổi CMND: ghi rõ lý do đổi CMND như: CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng, sửa nguyên quán theo sổ hộ khẩu,…
  • Trường hợp cấp lại CMND: ghi rõ CMND cũ do huyện, tỉnh nào làm thủ tục cấp lại.

Thời hạn của CMND/CCCD

Thời hạn sử dụng CMND CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân VN chỉ được cấp một CMND và sẽ có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hay bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp. Thời hạn sử dụng CCCD Đối với thẻ CCCD thì thời hạn sử dụng sẽ được in trực tiếp trên thẻ theo nguyên tắc sau:

  • Thẻ CCCD được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
  • Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Là giấy tờ xác nhận việc đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp. Giấy tờ giả này thường được sản xuất bằng cách chỉnh sửa thông tin và logo của doanh nghiệp trên phiên bản scan của giấy chứng nhận thật.

Giấy tờ liên quan đến lĩnh vực tài chính: Bao gồm các loại giấy tờ như hóa đơn, giấy chứng nhận thuế, giấy tờ ngân hàng, giấy tờ bảo hiểm… Những giấy tờ này thường được làm giả bằng cách sao chép thông tin và in ấn giả trên giấy tờ giống như bản gốc.

Làm căn cước công dân giả, làm sổ hồng giả là dịch vụ chuyên nhận làm giả các loại giấy tờ, bằng cấp, văn bằng chứng chỉ như thật bằng công nghệ in ấn hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.