Nhiều người chung quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Long góp vốn cùng 5 thành viên mua 1.200m2 đất tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông Long đã lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã hỏi về thủ tục đồng sở hữu thì được trả lời, đồng sở hữu chỉ cho phép 2 người đứng tên trên sổ đỏ.

Ông Long hỏi, Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời như vậy có đúng không? Nếu đồng sở hữu đúng luật thì 5 thành viên góp vốn có được phép đứng chung đồng sở hữu và có 5 sổ đỏ đồng sở hữu hay không? Nếu được đứng tên 5 sổ đồng sở hữu thì cần những giấy tờ gì khi làm sổ đỏ?

lam so do gia va lam so hong gia uy tin

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Do ông Long không cung cấp hồ sơ kèm theo, nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời một cách cụ thể đối với trường hợp của ông. Tuy nhiên, để ông thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận; trường hợp chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên trong nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo từng phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất”.

làm sổ đỏ giả chất lượng

Theo Khoản 3, Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014: “Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận; tiếp theo ghi “cùng sử dụng đất với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất).

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp 01 Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện và dòng tiếp theo ghi “là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm:… (ghi tên những người cùng sử dụng đất).

Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định: “Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người thì tại mục hình thức sử dụng được ghi “sử dụng chung””.

Ông Long có thể căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp chưa rõ, ông có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị xã Dĩ An để được hướng dẫn một cách cụ thể.

Làm sổ đỏ giả, sổ hồng giả – Nhận Hàng Rồi Mới Thanh Toán. Làm Theo Mọi Yêu Cầu Của Khách Hàng. Thủ Tục Đơn Giản. Làm Việc 24/7 Nhanh Chóng và Bảo Mật Giao Hàng Tận Nơi Uy Tín Chất Lượng.